Bent u onafhankelijk van uw leverancier omdat u Open Source Software gebruikt?

Onafhankelijkheid is een groot goed. Desondanks kiezen veel bedrijven en organisaties nog steeds voor software oplossingen waarbij ze afhankelijk worden van de leverancier. Voor aanpassingen in de software of uitvoer van data zijn ze dan afhankelijk één leverancier, en kunnen ze niet voor een ander alternatief kiezen.

Gelukkig zijn er twee trends die de laatste tijd steeds populairder worden: "open standaarden" en "open source". db8 is groot voorstander van open standaarden en open source.

Open standaarden

Bij open standaarden zijn de specificaties van publiek beschikbaar. Indien uw software gebruik maakt van open standaarden is uw data uitwisselbaar tussen de verschillende soorten software. Met andere woorden: u kunt dan zelf kiezen welk softwareprogramma u gebruikt om uw data te bewerken. Hierdoor bent u minder afhankelijk van één bepaalde softwareleverancier. U kunt uw data exporteren en gebruiken met andere software pakketten. Indien een software pakket u niet bevalt dan kunt u een ander pakket kiezen en u oude data daarin gebruiken.

Open Source SoftwareOpen source

opensourceOpen source Software gaat nog een stap verder. Open Source Software (OSS, ook wel FLOSS genoemd) is programmatuur waarvan de licentie toestaat om het vrijwel onbeperkt te gebruiken, aan te passen en te verspreiden. Bij Open Source Software is ook de broncode (oftwel de logica) van uw software openbaar. Indien u niet tevreden bent met de werking van de software, dan kunt u zelf een dienstverlener uitkiezen die uw software op maat verandert.

Open Source Software is niet gelijk aan gratis software: soms wordt er een vergoeding voor de software of dienstverlening gevraagd. Al naar gelang de gebruikte licentie is de software vrijelijk aan te passen en te verspreiden.

Het tegenovergestelde van Open Source Software is gesloten software, oftewel proprietary software. Op dergelijke software heeft de leverancier technische en juridische beperkingen gelegd die het gebruik, aanpassing, kopieren of herverspreiding beperken.

Een voorbeeld van gesloten software is Microsoft Word. U kunt met die software vrijelijk documenten maken en wijzigen. Maar als u de functionaliteit van het programma wilt wijzigen (u wilt bijvoorbeeld de menu optie "Bestand > Nieuw..." veranderen in "Bestand > Nieuw Document..."), dan bent u afhankelijk van één leverancier: Microsoft. De broncode is niet openbaar en als u al iemand kunt vinden die zo'n aanpassing zou kunnen doen, dan staat de software licentie dat niet toe...

Community

Open Source Software wordt ontwikkeld door commerciële bedrijven, door onafhankelijke ontwikkelaars of door een combinatie van die twee. Om een goed lopend Open Source Software pakket vormt zich een community (gemeenschap) van gebruikers die het pakket verder ontwikkelen en andere gebruikers helpen met de software.

Omdat de code openbaar is, kunnen programmeurs de code inzien, die verbeteren en hun oplossingen met anderen delen. Zo worden fouten in de software verholpen en de veiligheid van het systeem verbeterd.

Verder worden er in de Joomla community allerlei uitbreidingen (extensies) ontwikkeld, die de standaard functionaliteit van een Joomla website uitbreiden.

db8 gebruikt Open Source Software en open standaarden, is als vrijwilliger actief in verschillende open source communities en ontwikkelt Joomla extensies die gratis te downloaden zijn op deze website.